logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Opnieuw een aanslag op het statuut van de militairen!

07/09/2018

De regering heeft vandaag bij monde van minister Vandeput haar plannen kenbaar gemaakt om het statuut van de militairen verder uit te hollen. Dit maal is ons ziekteverlof aan de beurt.
 
Minister Vandeput wil vanaf 1 januari 2019 de loonregeling bij ziekteverlof aanpassen: militairen zouden niet langer hun volledig loon doorbetaald worden na de eerste maand ziekteverlof. Ze zouden vanaf de 31e dag terugvallen op de gewone ziekte-uitkering van 60% van de volledige wedde. Weliswaar zouden er uitzonderingen voorzien worden, doch het is echter nog compleet onduidelijk hoe deze in de praktijk gerealiseerd gaan worden.
Na de geplande catastrofale verhoging van de pensioenleeftijd is dit een tweede zware aanslag op korte tijd op het statuut van de militairen.

Deze maatregel is louter een kille financiële berekening. Het is een onvervalste besparing op de rug van de militairen: zij die de staat dienen en die bereid zijn hun leven in de weegschaal te leggen voor de veiligheid van onze samenleving en de Belgische bevolking. Er is hier maar één omschrijving voor mogelijk: we krijgen stank voor dank! Opnieuw! Dit is hoe deze regering en hoe minister Vandeput hun erkentelijkheid tegenover de militairen uitdrukken: door opnieuw een mes tussen onze schouders te planten.

De militaire vakbond ACMP-CGPM zal dit plan met alle middelen bestrijden. Wij zijn hier vierkant tegen!

Deze regeling is minder goed dan hetgeen algemeen gangbaar is in de privé. Doch vooral: hij ondergraaft verder de attractiviteit van het militair beroep. We moeten dus niet verwonderd zijn dat er zich nog maar de helft van het aantal postulanten aanmeldt voor een job bij het leger. Of dat er vier maal zoveel jonge kaders Defensie verlaten in vergelijking met enkele jaren geleden. Jonge mensen hebben ook ogen in hun hoofd. En stellen dus vast dat de voordelen van het militaire statuut stelselmatig gesloopt worden. Ondertussen hebben de minister en de defensietop wel de mond vol over “dat het opnieuw bergop gaat bij Defensie” en “het nieuwe elan binnen het leger”. Bullshit! Op het terrein weet men wel veel beter. Het enige wat deze heren bereiken met dergelijke holle praatjes is dat ze zich nog veel onbetrouwbaarder maken op de werkvloer.

Terug

psycho 2952528