logo acmp cgpm

NL

FR

EN

Search a delegate - POC

General Program 2014-2018

Ons Azimut van de Toekomst!

 

Ons Azimut van de Toekomst!

cover NWe zijn het niet enkel aan onszelf verplicht, maar ook aan onze leden, onze gesprekspartners en de verschillende militaire - en politieke overheden in ons land. Ieder van hen heeft het recht om te weten waar de militaire vakbond ACMP-CGPM voor staat.

De opdracht, de visie en de waarden van de ACMP werden sinds 2009 in een duidelijke opdrachtverklaring opgenomen. Maar als professionele vakbond voor het militair personeel hebben we ook een inhoudelijke agenda nodig. Vandaar dat we onze voornaamste verzuchtingen voor de komende vijf jaar hebben neergeschreven in een Algemeen Programma 2014-2018.

 Het Algemeen Programma is tot stand gekomen op basis van de input van vele van onze afgevaardigden en leden die gereageerd hebben op onze oproep in De Schildwacht om ideeën te spuien. Deze ideeën werden vervolgens in diverse werkgroepen bewerkt tot een reeks voorstellen die ons hebben toegelaten om een ontwerptekst op te maken. Na heel veel intern overleg zijn we er in geslaagd om een finale versie op te maken met meer dan 100 syndicale strijdpunten, die uiteindelijk werden onderverdeeld in vier hoofdstukken.

 Dankzij de goedkeuring van deze teksten gedurende het congres van 23 november 2013 mogen we vandaag zonder enige schroom stellen dat ons Algemeen Programma een belangrijk draagvlak kent onder de leden van de enige echte militaire vakbond ACMP-CGPM. Deze inhoudelijke agenda wordt ons ‘azimut van de toekomst’!

 Algemeen programma 2014-2018: Klik hier