logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Algemeen Programma

We zijn het niet enkel aan onszelf verplicht, maar ook aan onze leden, onze gesprekspartners en de verschillende militaire - en politieke overheden in ons land. Ieder van hen heeft het recht om te weten waar de militaire vakbond ACMP-CGPM voor staat.

Het Algemeen Programma is tot stand gekomen op basis van de input van vele van onze afgevaardigden en leden die gereageerd hebben op onze oproep in De Schildwacht om ideeën te spuien. Deze ideeën werden vervolgens in diverse werkgroepen bewerkt tot een reeks voorstellen die ons hebben toegelaten om een ontwerptekst op te maken. 

Deze vastgelegde punten zijn onder meer het resultaat van een brede consultatie van onze syndicale afgevaardigden. Afgevaardigden die als actieve militairen dagelijks in de eenheden, diensten en staven van Defensie in contact komen met zowel onze leden als met andere collega’s. En die bijgevolg goed weten wat er leeft op de werkvloer en wat er nodig is om het leger terug op het juiste spoor te zetten. De voorgestelde maatregelen werden daarnaast eveneens bepaald aan de hand van een uitgebreide analyse van de toekomstige werkomgeving. Zowel de context waarin Defensie de komende periode zal moeten functioneren als de inhoud van het militair beroep wijzigen immers voortdurend. Deze nieuwe ontwikkelingen en de onderliggende trends werden bijgevolg ook in aanmerking genomen om dit Algemeen Programma voldoende toekomstbestendig te maken. Verder hebben onze leden zich op 02 december 2023 kunnen uitspreken over de inhoud.

Wij wensen dan ook iedereen die bijgedragen heeft aan dit ‘houvast’ van de ACMP-CGPM voor de komende vijf jaren welgemeend te bedanken.

Algemeen programma 2024-2028: Klik hier

Indien u geen toegang heeft op de bovenstaande link via het militair CDN Netwerk, dan kan u het Algemeen Programma via dit contactformulier aanvragen.