logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Rechtsbijstand

 

De ACMP-leden kunnen een beroep doen op de dienst rechtsbijstand, zowel in arbeidszaken als in privé-aangelegenheden. Dat wil zeggen dat ACMP, onder bepaalde voorwaarden, de kosten dekt die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure. De kosten voor een advocaat, deurwaarder of jurist kunnen snel oplopen en dan is deze gratis verzekering een belangrijke ruggensteun!

 

Wie heeft recht op rechtsbijstand?
 

Elk ACMP-lid dat, minstens voor het lopende jaar, in regel is met de betaling van de ledenbijdrage.

Gepensioneerde ACMP-leden, hun weduwen/weduwnaars en echtgenoten.

 

Welke zaken zijn gewaarborgd?
 

De ACMP-rechtsbijstand waarborgt de kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure of een minnelijke schikking tot een maximum van € 4.000,-. Als het lid zelf een eigen advocaat aanwijst, is de waarborg beperkt tot € 750,-.

De rechtsbijstand geldt voor alle zaken die te maken hebben met beroepsaangelegenheden. Voor zaken die vallen onder het privé-leven, geldt de rechtsbijstand voor alle zaken die vallen onder het consumentenrecht. Voor andere privé-aangelegenheden heb je als ACMP-lid wel recht op een juridisch advies.

 

Deze waarborg dekt de volgende prestaties:
 

De kosten en honoraria van gerechtsdeurwaarders.

De kosten en honoraria van deskundigen, raadgevende artsen en beëdigde vertalers.

De kosten en honoraria van advocaten.

De rechtsbijstand dekt dus niet de kosten die voortkomen uit boetes, straffen, borgsommen, schadevergoedingen en dergelijke.

 

Hoe aanvragen?
 

De aanvraag moet schriftelijk overgemaakt worden aan het secretariaat van de ACMP. Dat kan eventueel via je lokale afgevaardigde, via mail of per post.

De aanvraag moet gebeuren binnen de 6 maanden na de feiten.

De aanvraag wordt binnen de directieraad onderzocht. Als de aanvraag in regel is met de bepalingen van het intern reglement, zal de procedure in gang gezet worden.

 

Meer weten

Download het intern reglement "Rechtsbijstand" (PDF, 106 kB)

Rechtsbijstand