logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

De pensioenhervorming - De volgende stap

29/09/2017

De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft u de voorbije weken uitvoerig geïnformeerd en geconsulteerd over het ontwerp van pensioenhervorming dat ons op 14 juli door de overheid overgemaakt werd.

Naar onze mening voorziet dit ontwerp pistes die kunnen beschouwd worden als een voldoende basis om de besprekingen met de overheid verder te zetten. Dit is wat de ACMP-CGPM dan ook zal doen. Uit de enquête en uit jullie feedback blijkt immers dat de meerderheid van de leden dit ook willen.

Wij willen immers, zoals jullie gevraagd hebben, het ‘onderste uit de kan halen’, zowel voor de overgangsmaatregelen als voor het pensioensysteem in regime dat van toepassing wordt op de jonge militairen en de toekomstige rekruten.

Dit ‘onderste uit de kan halen’ heeft voor de ACMP-CGPM dus niet alleen betrekking op de pensioenleeftijd en de vereiste loopbaanduur, maar ook (onder meer) op het pensioenbedrag, de herziening van de weddeschalen, meer aantrekkelijke loopbanen en werkbaar werk.

Wij blijven immers de mening toegedaan dat de toekomstige pensioenleeftijd verenigbaar moet zijn met de fysieke, psychische en professionele vereisten van het militair beroep. Daarnaast vinden we dat een pensioenhervorming ook financieel en op loopbaanvlak dient gecompenseerd te worden.

Verder dringen we bij de overheid ook aan op duidelijkheid over de factor van de zware beroepen en het ‘loopbaansparen’ (het verlof voor het pensioen). Zonder klaarheid over deze twee punten en hun impact kan er geen definitief oordeel over de pensioenhervorming uitgesproken worden.

De ACMP-CGPM is tot slot van mening dat nu ‘neen’ zeggen, het huidig ontwerp verwerpen en aan de kant gaan staan pas echt schadelijk en erg nadelig voor het personeel zou zijn. Omdat men dan als militaire vakbond bij Defensie over geen enkele doeltreffende hefboom meer beschikt om tot een betere pensioenhervorming te komen. Doch ook omdat het risico dan reëel is dat er een veel slechter pensioensysteem eenzijdig door de regering opgelegd gaat worden.

Terug