logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

De pensioenhervorming: het laatste nieuws aangaande de ‘zware beroepen’

27/10/2017

Volgens de berichtgeving in de media (op 27 oktober) zouden pensioenminister Bacquelaine en de ambtenarenvakbonden een belangrijke doorbraak bereikt hebben in het dossier van de ‘zware beroepen’.

Zoals we in onze vroegere publicaties en tijdens onze informatiesessies over het pensioendossier toegelicht hebben, zou de erkenning als ‘zwaar beroep’ ook voor het militair beroep een positief effect kunnen hebben op de vereiste minimum loopbaanduur waarop met pensioen gegaan kan worden. In klare taal: de aanvaarding van de militaire job als ‘zwaar beroep’ zou het mogelijk maken eerder zijn pensioen te kunnen opnemen. De erkenning zal de eerste stap zijn. Hoeveel eerder met pensioen gegaan kan worden, zal bepaald worden in een tweede stap. Dit laatste hangt af van de ‘zwaarte’ zelf van het beroep. Met name van de mate waarin het beroep voldoet aan de vier criteria van ‘penibiliteit’: moet er nachtwerk of ploegenarbeid verricht worden, komt er fysiek zware arbeid bij te kijken, is er psychische en emotionele belasting (stress) en zijn er veiligheidsrisico’s bij de uitvoering van het beroep? Sommige beroepen zijn echter zwaarder dan andere. Wie voldoet aan meer dan één criterium, zoals de militairen, bouwt extra rechten op. En zou dus vroeger met pensioen kunnen gaan dan iemand die maar aan één criterium voldoet.

Volgens de pers zou er nu dus een ‘grote stap vooruit’ gezet zijn in dit dossier. Is dit wel zo?

Er is inderdaad voor het openbaar ambt, groep waartoe de militairen ook gerekend worden, enige vooruitgang. De overheidsbonden zijn immers ingestemd met een oriëntatienota waarin de algemene principes vastgelegd worden inzake de ‘zware beroepen’. Zo zijn de vier hierboven vermelde criteria formeel aanvaard. Daarnaast werd echter ook bepaald dat iemand minimaal 5 jaar een zwaar beroep gehad hebben om in aanmerking te komen voor de gunstige regeling. Verder werd vastgelegd dat de bonus van een ‘zwaar beroep’ er evenwel niet kan leiden dat iemand voor zijn 60ste zou kunnen stoppen.

Dit laatste punt is natuurlijk zeer belangrijk voor de militairen. Vandaar dat de militaire vakbond ACMP-CGPM zo hard hamert op de maatregel van het ‘loopbaansparen’ – een vorm van eindeloopbaanverlof die door het departement Defensie zelf ingevoerd moet worden. Met een dergelijke regeling zou de leeftijd waarop de militair kan stoppen met werken alsnog voldoende onder de 60 jaar kunnen komen te liggen.

Verder heeft de regering eigenlijk nog niets beslist over de ‘zware beroepen’. Er is dus nog geen akkoord over de lijst van de beroepen die als ‘zwaar’ erkend zullen worden. Laat staan dat er al enig zicht is op hoe groot de ‘bonus’ zal zijn die deze erkenning zou opleveren.

Weet echter dat uw vakbond zal blijven ‘duwen’ om ook voor deze maatregel het onderste uit de kan te halen voor de militairen en om de meest gunstige regeling te bekomen.


Terug