logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Jullie op de hoogte houden over het pensioendossier

26/09/2017

Tussen 21 augustus en vandaag heeft de militaire vakbond ACMP-CGPM 58 informatiesessies gehouden in de eenheden om zijn leden te informeren over de stand van zaken aangaande de pensioenhervorming. Daarnaast werden er over hetzelfde thema ook 8 workshops georganiseerd voor de lokale afgevaardigden.

Los van de vaststelling dat 66 briefings en discussiebijeenkomsten op ongeveer één maand tijd een soliede informatie-inspanning vertegenwoordigen, zijn wij erg verheugd over de robuuste deelname van onze leden aan deze sessies. Daarnaast zijn wij aangenaam verrast dat ook andere militairen ervoor kozen om van de ACMP-CGPM een duidelijke, complete en objectieve uitleg over het actueel voorliggende ontwerp van pensioenhervorming te krijgen. Wat ons echter nog het meest tevreden stelt was de evenwichtige wijze waarop de overgrote meerderheid van het publiek met deze toch wel gevoelige problematiek omging tijdens de meetings.

Wij wensen dan ook iedereen hiervoor uitdrukkelijk te bedanken. Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Weet dat dit voor uw vakbond een extra stimulans betekent om voor jullie het onderste uit de kan te halen.


Terug