logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Niets nieuws aangaande de pensioenhervorming

09/11/2017

Vandaag 9 november vermeldt de krant ‘De Tijd’ dat er uitstel gaat komen voor de hervorming van de ambtenarenpensioenen, waaronder deze van de militairen. “De afbouw van de gunstregimes gaat dan toch niet in vanaf volgend jaar. Zo zien de militairen en het treinpersoneel hun pensioenleeftijd volgend jaar niet stijgen. Dat blijkt uit de beleidsnota van minister van Pensioenen Bacquelaine. In de federale regering is afgesproken de verhoging van de pensioenleeftijd voor de militairen en de NMBS af te stemmen op het vastleggen van de lijst van de zware beroepen”. Zo staat het letterlijk in de krant van vandaag.

Dit klopt volledig. Maar voor de militairen is dit oud nieuws. Wij hadden immers reeds in juni de toezegging gekregen van de minister van Pensioenen dat de inwerkingtreding van de hervorming van de pensioenen pas zou gebeuren op 1 januari 2019. Met andere woorden, de hervorming wordt met één jaar uitgesteld ten opzichte van het initieel idee van de Regering om deze te laten aanvangen begin 2018 – herinner u de principebeslissing van de regering van oktober vorig jaar. De krant ‘De Tijd’ bevestigt dus nu wat u reeds maanden geleden medegedeeld werd.

De reden van dit uitstel, wat voor de militairen dus niets nieuws is, is de afspraak binnen de regering om eerst de problematiek van de zware beroepen uit te klaren. De pensioenhervorming kan immers pas ingevoerd worden wanneer de lijst der zware beroepen goedgekeurd is. Daarenboven moet dan ook nog vastgelegd worden wat de impact van de erkenning als zwaar beroep zal zijn op de vereiste loopbaanduur. Pas dan zal duidelijk worden wat de nieuwe pensioenleeftijden zullen zijn.

Het krantenartikel van vandaag bevat bijgevolg niets nieuws voor de militairen: 1 januari 2019 blijft de ‘target-datum’ voor de invoering van de hervorming van onze pensioenen.


Terug