logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Onderhandelingen hervorming pensioenen in de startblokken!

18/05/2018

Vrijdag 18 mei 2018 werd de militaire vakbond ACMP-CGPM via de gebruikelijke kanalen in kennis gesteld van de ontwerpteksten over de pensioenhervorming, die aan het militair onderhandelingscomité zullen worden voorgelegd. De regering heeft de Minister van Pensioenen de toelating gegeven om de onderhandelingen in een procedure van ‘hoogdringendheid’ op te starten. Dit betekent dat de normale termijnen voor het onderhandelingsproces behoorlijk worden ingekort!

De opstart van de onderhandelingen wordt actueel voorzien op vrijdag 25 mei 2018.

Inmiddels hebben we binnen het Vast secretariaat van de ACMP-CGPM de ontwerpteksten een eerste keer getoetst aan de aankondiging uit de ministerraad van 4 april 2018.

Dit heeft ons toegelaten om de rekenmodule, die iedere militair op onze website kan uitproberen, te actualiseren. Deze rekenmodule werd initieel ontwikkeld naar aanleiding van het principieel akkoord van 14 juli 2017. Inmiddels is het dossier in regeringskringen verder geëvolueerd en werden onder meer ook beslissingen genomen omtrent de criteria voor ‘zware beroepen’. Vandaar dat een actualisering van de rekenmodule zich opdrong.

Behalve de problematiek van de evolutie van de pensioenleeftijden, blijven uiteraard nog heel wat andere aspecten over deze pensioenhervorming onduidelijk of onbeantwoord. Zo zal nog moeten worden bepaald of iedere militair – al dan niet - in aanmerking komt voor een erkenning als ‘zwaar beroep’. Verder is het ook nog niet bepaald in welke mate een eventuele compenserende maatregel van Defensie zelf, het ogenblik waarop u de actieve dienst kunt verlaten, zal vervroegen.

Naarmate de onderhandelingen evolueren zullen nog heel wat onduidelijkheden moeten worden opgehelderd.

Ondanks deze onvolledigheden raden wij u toch aan een nieuwe berekening van uw pensioenleeftijd te doen met de herwerkte rekenmodule (lees ook de ganse toelichting, die zich in de rekenmodule bevindt door naar beneden te scrollen).

Houd er echter rekening mee dat nog heel wat aspecten van de pensioenhervorming dienen ingevuld te worden en dat uw toekomstige pensioenleeftijd nog (wezenlijk) kan verschillen van de uitkomst van de rekenmodule.

Wat wel vastligt is dat er nu ontwerpteksten zijn, waardoor er een belangrijke stap wordt gezet naar de concretisering van de aangekondigde hervorming. Zodra we over meer concreet nieuws beschikken, zal de ACMP-CGPM niet nalaten om u hierover verder te informeren.

 


Terug

start 2891328