logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

‘Er is geld’

23/04/2020

De vakbonden hebben op 23 april 2020 een onderhoud gehad met minister van Defensie Goffin om te bespreken hoe het nu verder moet met het ‘herkapitaliseren in het domein van het personeel’. Met andere woorden, om te vernemen wat het plan van aanpak is om de maatregelen ter verbetering van het militair statuut te verwezenlijken.

Ter herinnering, DG HR heeft een actieplan ‘HR-visie 2030’ met initiatieven in 12 domeinen die van het leger een meer aantrekkelijke werkgever moeten maken. Het gaat dan om, onder meer, de verbetering van de rekrutering, een meer aantrekkelijkere verloning, een meer evenwichtige balans tussen werk en privéleven, betere loopbaanmogelijkheden, enzoverder. De vergadering met de minister had tot doel zijn visie dienaangaande te vernemen en te weten te komen welke zijn ‘guidances’ waren om deze initiatieven te realiseren. Tenminste, zo was ons deze meeting aangekondigd.
 
We zijn echter serieus op onze honger blijven zitten! Ja, minister Goffin heeft verklaard dat er ‘geen taboes’ zijn en dat ‘alles bespreekbaar is’. Hij stelt ook dat ‘doeltreffendheid’ het leidend principe moet zijn bij de concretisering van de maatregelen. Verder is er kennelijk ‘geld dit jaar’.
 
Doch wat er nu concreet gaat gebeuren de komende maanden, welke voorstellen er effectief dit jaar nog gaan gerealiseerd worden en hoe de militair binnenkort in de praktijk echt een aantrekkelijker statuut zal bekomen, daar werd met geen woord over gerept. De spreekwoordelijke ‘fluitstoot’ is het enige wat we hier gehoord hebben.
 
Als er dan toch ‘geld is’ in 2020, zoals gesteld wordt, waarom wordt er dan nu al niet meer werk gemaakt van de dossiers die reeds onderhandeld zijn met de vakbonden? Zoals (onder andere) de serieuze verbetering van de verloning voor intensieve dienst (coëfficiënt 1/1618 i.p.v. 1/1850), de robuuste verhoging van de vergoedingen vaste dienst in het buitenland en de invoering van een toelage voor kennis van het Engels? 
 
Als er dan toch euro’s beschikbaar zijn voor dit jaar, dan vragen we u harder te duwen, mijnheer de Minister, om deze zaken zo snel mogelijk in te voeren. Graag geen hemeltergende traagheid. En graag ook geen slepende voeten om de beloften die nu al zo lang op tafel liggen eindelijk eens waar te maken. Binnenkort is het jaar immers reeds half om en met elke passerende maand zullen uw militairen een maand minder kunnen genieten van het ‘geld dat er dit jaar is’.
 
Er zijn bovendien ook nog andere dossiers die snel gerealiseerd kunnen worden. We denken hier bijvoorbeeld aan de versoepeling van de mogelijkheden voor sociale promotie en de gegarandeerde juridische bijstand.
 
Mijnheer de Minister, we vragen u met aandrang om eindelijk eens de koe bij de horens te vatten. Om eindelijk eens te stoppen met lippendienst te bewijzen aan de mantra van het ‘herkapitaliseren van het personeel’. Om eindelijk eens te doen wat u moet doen voor uw militairen. Om eindelijk eens een bewindsman te zijn. Walk your talk, dear Sir. Finally.


Terug