logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Uw weddeverbetering: een overeenkomst!

10/06/2020

De vakbonden en de CHOD hebben op 10 juni een overeenkomst bereikt over de weddeverbetering van de militairen.
 
De militaire vakbond ACMP-CGPM wil dat er gevoelig meer euro’s in uw portemonnee komen. Dit was één van de centrale punten van ons Algemeen Programma.
Het doel is de wedde van de militairen af te lijnen op deze van de politiemensen. Er is immers geen enkele goede reden waarom een militair maandelijks gemiddeld enkele honderden euro’s minder in zijn loonzakje zou moeten ontvangen dan zijn collega bij de Politie. Deze verbetering moet ertoe leiden dat iedere personeelscategorie of gradengroep bij Defensie een gelijkwaardige wedde gaat ontvangen als het overeenstemmend kader of de equivalente functiegroep bij de Politie.
 
Met deze overeenkomst worden nu de activiteiten opgestart om de onbetamelijke weddekloof tussen militairen en politieambtenaren te dichten. De verschillende fases van deze werkzaamheden zullen enige tijd in beslag nemen. We zullen u echter regelmatig informeren over hun vooruitgang.
 
De militaire vakbond ACMP-CGPM heeft zwaar gewogen op de besprekingen met de overheid om een overeenkomst over deze aflijning te bekomen en om de toezegging van de benodigde financiële middelen hiervoor te verkrijgen van de CHOD. Daarnaast hebben wij ook voor de koppeling van de militaire weddes aan de toekomstige evolutie van deze van de politiemensen geijverd.
 
Ondertussen werden de onderhandelingen afgesloten om uw koopkracht op kortere termijn middels nog andere maatregelen te versterken, waaronder maaltijdcheques en de verwijderingstoelage.
 
Uw vakbond heeft de lat dus hoog gelegd! Voor aanzienlijk meer euro’s in uw portemonnee.
 
Met dit engagement van en met de overheid is een eerste belangrijke stap gezet opdat er na meer dan 17 jaar eindelijk opnieuw een serieuze weddeverhoging kan komen. Een maatregel die ten andere noodzakelijk is om Defensie concurrentieel te maken op de arbeidsmarkt.


Terug

Pol Def