logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Opdrachtsverklaring

De ACMP-CGPM is een representatieve vakorganisatie voor het militair personeel. Zij stelt zich tot doel om bij te dragen tot zowel de individuele als de collectieve belangen van de militairen en gewezen militairen voor zover deze belangen voortvloeien uit de uitoefening van het militair beroep.

De ACMP-CGPM wil als een betrouwbare partner zoeken naar de best mogelijke oplossingen om de belangen van het personeel te verdedigen, zonder daarbij de goede functionering van het instituut Defensie uit het oog te verliezen.

De ACMP-CGPM doet dit door rekening te houden met de onderhandelde, overlegde en opgelegde regelgeving en rekening houdend met de specificiteit van het militair beroep.

 

Visie

 

Als ACMP-CGPM willen we:

 • onze opdracht in alle onafhankelijkheid kunnen uitvoeren, zonder enige filosofische of politieke overtuiging;

 • een stevige ketting vormen van leden, afgevaardigden en bestuurders;

 • op een permanente basis aandacht schenken aan de uitvoering van de politiek die door het Congres, het hoogste orgaan van onze organisatie, werd bepaald;

 • slagvaardig zijn en op alle niveaus opkomen voor de individuele en collectieve belangen, alsook het algemeen welzijn van onze leden;

 • representatief zijn en deelnemen aan de onderhandelingen en het overleg op alle niveaus m.b.t. de voorwaarden en omstandigheden waarin de militairen hun taken en opdrachten moeten vervullen;

 • waken over de statutaire rechten van de militairen en hen de nodige duiding verschaffen inzake de correcte toepassing van hun statutaire plichten;

 • geloofwaardig zijn bij zowel de leden als bij de overheden waarmee we in contact komen en op die manier aanzien worden als een betrouwbare sociale partner;

 • op regelmatige en correcte wijze onze leden informeren m.b.t. de evoluties die het personeel van Defensie aanbelangen;

 • een dienstencentrale zijn waarbij de leden steeds terechtkunnen met specifieke vragen of beroepsgerelateerde problemen;

 • streven naar verbeterde en aanvaardbare werkomstandigheden voor de militairen, zonder daarbij de specificiteit van het militaire beroep uit het oog te verliezen ;

 • absolute voorkeur geven aan een overlegmodel waarbij de dialoog centraal staat. Dit sluit niet uit dat andere vakbondsacties kunnen ingezet worden als ultiem wapen om gerechtvaardigde eisen kracht bij te zetten;

 • solidariteit en internationale samenwerking met militairen van andere naties hoog in ons vaandel dragen;

 • goede contacten onderhouden met gelijkaardige vakorganisaties uit vergelijkbare  beroepssectoren.

 

Waarden 

Teneinde onze opdracht en visie naar bestvermogen te realiseren, laten wij ons leiden door volgende waarden:

 • respect voor de diversiteit binnen de militaire gemeenschap en respect voor de maatschappij waar Defensie deel van uitmaakt;

 • integriteit ten overstaan van onze leden en onze gesprekspartners;

 • samenwerking binnen alle geledingen van onze organisatie en daarbuiten in een geest van solidariteit;

 • een open en communicatieve ingesteldheid waarbij het nemen van verantwoordelijkheid niet  wordt geschuwd;

 • een actieve en continue wil om te verbeteren;

 • beschikbaarheid en dienstvaardigheid ten opzichte van de leden, die ons hun vertrouwen hebben geschonken door middel van hun lidmaatschap.

Printen: De opdrachtsverklaring (pdf)