logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Pensioenleeftijd berekenen (versie 21 juni 2018)

Geboorte:*

Luchtvarend Pers?

Start loopbaan:*

Officier vlieger?

Pensioenleeftijd onder het huidig stelsel: 56 jaar. Vertrek op .
Principebeslissing Okt 16: ?? jaar en ?? maanden. Vertrek op .
Onderhandelingsbasis mei 2018: ?? jaar en ?? maanden. Vertrek op .

De penibiliteitsfactor zal toegekend worden indien het militair beroep wordt erkend als ‘zwaar beroep’.
Voor de gepresteerde jaren vóór 2020 zou de penibiliteitsfactor worden vastgelegd op 1,1. Dit programma houdt automatisch rekening met deze factor.
Vanaf 2020 spreekt de regering van een factor 1,15.
U kan zelf nagaan wat de impact van de penibiliteitsfactor kan zijn op uw vroegst mogelijke pensioensdatum.

Penibiliteitsfactor:

Let wel, in sommige gevallen is deze impact heel beperkt of zelfs nihil.
Voor de loopbaanduur mag men ook het aantal jaren dat men gewerkt heeft buiten Defensie, evenals de duur van uw eventuele dienstplicht in rekening brengen.

??. Vertrek op . Algemene regel voor de meerderheid van het personeel
U heeft een effectieve loopbaan volbracht van: ?? jaar en ?? maanden

Volgens de 'principebeslissing' van Okt 16 zou uw vroegst mogelijke pensioenleeftijd zijn: ?? jaar en ?? maanden in ??. Vertrek op .
U zou een loopbaan moeten volbrengen van: ?? jaar en ?? maanden.

Volgens de onderhandelingsbasis van mei 2018, zou uw ambsthalve pensionering (= leeftijdsgrens) zijn: ?? jaar en ?? maanden in ??. Vertrek op .
Loopbaan: ?? jaar en ?? maanden
Volgens de onderhandelingsbasis van mei 2018, zou uw pensioenleeftijd op aanvraag (lange loopbaan) zijn: ?? jaar en ?? maanden in ??. Vertrek op .
Loopbaan: ?? jaar en ?? maanden

In functie van de uitkomst van de onderhandelingen rond het concept ‘loopbaansparen’, zult u de actieve dienst eventueel toch vroeger kunnen verlaten dan het hogervermeld resultaat!
Het bekomen resultaat wordt u enkel meegegeven ter indicatie van wat vandaag op tafel ligt.