logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Aanvraag vakbondspremie zonder origineel document

De ondergetekende verklaart op erewoord dat onderhavig verzoek tot betaling van de syndicale premie de enige is die hij/zij heeft ingediend voor het referentiejaar 2023.

De militaire vakbond ACMP-CGPM zal zich na ontvangst van onderstaande aanvraag wenden tot de diensten van de Eerste Minister om de nodige gegevens te bekomen om uw vakbondspremie uit te betalen. Na ontvangst van de nodige gegevens zal ACMP-CGPM zo snel mogelijk overgaan tot uitbetaling van de syndicale premie.
Let op: deze procedure zal een vertraging in de uitbetaling met zich meebrengen.
* verplicht veld
/ / ( dd / mm / yyyy )

Je krijgt een e-mail om de aanvraag te bevestigen. Heb je na 3 minuten nog niets ontvangen, controleer je 'Spam' map. Contacteer desnoods srt@acmp-cgpm.be

Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met ons privacy statement