logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Premies

Als ACMP-lid heb je recht op verschillende premies:

 

Vakbondspremie

Elk ACMP-lid (in actieve dienst) heeft jaarlijks recht op de vakbondspremie van € 90,-. Deze premie geldt voor elk volledig jaar dat je in regel bent met je ledenbijdrage. Je ontvangt hiervoor jaarlijks een aanvraagformulier van Defensie. Het ORIGINEEL (geen copie, scan of PDF) formulier vul je in en bezorg je aan de lokale afgevaardigde of rechtstreeks aan het secretariaat van de ACMP-CGPM.

Bedragen:

  • 12 volledige maanden lidmaatschap = 90 euro
  • 9 volledige maanden lidmaatschap = 67,50 euro
  • 6 volledige maanden lidmaatschap = 45 euro
  • 3 volledige maanden lidmaatschap = 22,50 euro.

Aanvraagformulier verloren of niet ontvangen?

 

Geboorte- en adoptiepremie

Je hebt recht op een premie van € 100,- per kind dat geboren of geadopteerd wordt. Je moet wel minstens 13 maanden ononderbroken in regel zijn met je bijdrage. 

Stuur een kopie van je adoptie- of geboorteakte naar het ACMP-secretariaat of geef het af bij je lokale afgevaardigde. (*)

 

Huwelijk of wettelijk samenwonen

Als je trouwt of een wettelijk samenlevingscontract afsluit, kan je een premie van € 100,- aanvragen door een kopie van de akte te bezorgen aan het ACMP-secretariaat of door het af te geven aan je lokale afgevaardigde. (*)

Ook hier geldt de regel dat je minstens 13 maanden ononderbroken in regel moet zijn met de ledenbijdrage.

 

Tussenkomst in begrafeniskosten

Bij het overlijden van een ACMP-lid ontvangen de nabestaanden een premie van € 150,-.  Deze tussenkomst wordt altijd uitgekeerd als het overlijden een gevolg is van een operationele opdracht. In andere gevallen moet het lid minstens 60 maanden ononderbroken in regel zijn met zijn of haar ledenbijdrage.

 

Vertrekpremie

Als je definitief de actieve dienst verlaat wanneer je op pensioen gaat, heb je recht op een vertrekpremie. Deze premie bedraagt tussen € 20,- en € 150,- afhankelijk van jou aantal jaren lidmaatschap. Deze premie kan je laten berekenen en aanvragen door contact op te nemen met het ACMP-secretariaat. De vertrekpremie wordt toegekend aan de bijdrageplichtige leden die de actieve dienst verlaten en die tenminste zestig opeenvolgende maanden in regel zijn met hun bijdrage.

 (*) Aanvraag moet overgemaakt worden binnen de 3 jaar volgend op de gebeurtenis.

Geboorte

Huwelijk

Overlijden