logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Over ACMP

De militair heeft een buitengewone job met een buitengewoon statuut. ACMP is dan ook geen vakbond als alle anderen. ACMP is dé militaire vakbond, die zich blijft inzetten voor de belangen van militairen en het leger. We zijn een professionele vakorganisatie die kan rekenen op de grote inzet van tientallen afgevaardigden en duizenden leden in alle kazernes, in alle componenten en in elke rang. Je vindt de grote lijnen van onze visie terug in de ACMP-opdrachtsverklaring.

ACMP is een zuiver militaire vakbond. Dat maakt dat we onze aandacht alleen op Defensie kunnen focussen, dat we snel en efficiënt kunnen reageren en dat we nooit compromissen moeten sluiten omwille van de belangen van andere beroepsgroepen, zoals ambtenaren of werknemers uit de private sector.

ACMP staat via de afgevaardigden heel dicht bij het dagelijkse leven van de militair. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor al je vragen over je (militaire) loopbaan, je rechten en plichten. Ze helpen je om de financiële, juridische en operationele impact van beslissingen of gebeurtenissen te kunnen voorzien. Ze informeren jou over de correcte bedragen en voorwaarden, maken je attent op kansen en waarschuwen voor eventuele valkuilen.

De rechtsbijstand is een belangrijke pijler van het pakket aan diensten die ACMP aanbiedt aan haar leden. Onze advocaten specialiseren zich in het specifieke militaire statuut en de daar bijbehorende rechtspositie van de militairen. ACMP kiest waar mogelijk voor bemiddeling en win-winsituaties waarbij zowel naar de korte als de lange termijn gekeken wordt. Maar waar nodig staan onze advocaten klaar om de belangen van onze leden te verdedigen in de rechtbank

ACMP verdedigt ook de collectieve belangen van de militairen. In verschillende overlegorganen streven we naar een gezonde Defensie, met aandacht voor het welzijn en de veiligheid van alle militairen. Alle details van onze visie staan in ons Algemeen Programma 2024-2028.

ACMP kiest zuiver voor het belang van de militairen en het leger. 

Daarom kies jij, als échte militair voor ACMP: de enige échte militaire vakbond!

over acmp