logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Tariefverhogingen RHDD

23/10/2016

Tijdens een informatiebriefing van 21 oktober 2016 vanwege DG BudFin aan de representatieve vakorganisaties, werd medegedeeld dat de in juni 2016 aangekondigde wijzigingen in de Beheers- en prijzenpolitiek van de horeca-installaties nu toch zouden worden doorgevoerd, niettegenstaande de aangekondigde maatregelen werden opgeschort tot 3 november 2016. De voorziene tariefverhoging van het middagmaal die tot ten minste 4,50 euro dient te worden opgetrokken, blijkt dus vanaf 4 november 2016 overal te worden verdergezet.

De ACMP-CGPM stelt met verbazing vast dat de overheid zich dus vasthoudt aan een tariefverhoging doorheen alle horeca-installaties van Defensie, die al snel tot enkele honderden euro’s per jaar aan koopkrachtverlies kan leiden onder het personeel dat regelmatig gebruik maakt van de horeca-installaties. Daarenboven zullen de aangekondigde wijzigingen ook een negatieve impact hebben op alle ‘sociale en culturele activiteiten’, die in de eenheden georganiseerd worden met opbrengsten van de lokale RHDD.

Op dit ogenblik zijn we nog in afwachting van een antwoord op een schrijven aan de heer minister, waarin gevraagd werd om een dotatie aan het Centrale RHDD-fonds ten laste van de algemene uitgavenbegroting te willen voorzien. Er is dus nog een sprankeltje hoop dat de minister alsnog een andere beslissing neemt met minder kwalijke gevolgen voor het personeel.


Terug