logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De sluiting van de kazernes en de Herstructureringsvergoeding

27/10/2017

Deze morgen werd, als een donderslag bij heldere hemel, door de media aangekondigd dat er 15 kazernes zouden gesloten worden. Zeven in Vlaanderen: Koksijde, Ieper, Gavere-Semmerzake, Oostende, Zutendaal, Tielen en Berlaar. En acht in Wallonië: Glons, Nijvel, Luik (Saint-Laurent), Bastogne, Doornik, Jambes, Eupen en Belgrade. Dit sluitingsplan is het gevolg van de “Strategische Visie voor Defensie” van minister Vandeput, die door de regering goedgekeurd werd op 29 juni 2016.

Minister Vandeput heeft ondertussen ook al gereageerd op deze berichtgeving. Hij noemt ze ‘fout en tendentieus’ en stelt dat hij ‘tijdens zijn ambtsperiode geen kazerne zal sluiten’.

In de schoot van de regering is vandaag ook te horen dat Steven Vandeput het sluitingsplan ‘heeft laten verrotten door politieke onhandigheid’.

Wat er ook van zij, de militaire vakbond ACMP-CGPM trekt twee conclusies uit deze affaire. Eerstens, er gaan dan volgende regeerperiode wel een ganse reeks kazernes gesloten worden. Want hoe men het ook draait of keert, de huidige infrastructuur van defensie is voorzien op een leger van 34.000 personeelsleden, terwijl we met de ‘Visie Vandeput’ zullen afslanken tot 25.000. Een reeks kazernes zijn dus overbodig voor onze minister. Daarnaast is hun instandhouding ook te kostelijk in de context van het toekomstplan voor Defensie.

Een tweede vaststelling die wij maken, is dat de feiten op het terrein de woorden van onze minister tegenspreken. Hij heeft immers zelf al aangekondigd dat de kwartieren van Koksijde en Semmerzake-Gavere zullen sluiten. In strictu senso heeft Steven Vandeput waarschijnlijk gelijk: het slot van de poort van de kazernes zal waarschijnlijk pas na 2019 omgedraaid worden. Doch rond zijn verklaring aangaande de niet-sluiting hangt dan toch op zijn minst een parfum van ‘fake news’.

Temeer omdat intussen de sluipende besluitvorming rond de verhuis van eenheden zich verder voltrekt. Zonder dat er een politiek goedgekeurd implementatieplan is, heeft DG HR immers acties opgestart voor de verhuis van de militaire politie uit Evere, de genieschool uit Jambes en het competentiecentrum infrastructuur van Belgrade nabij Namen, de samenvoeging van het 1e en 4e element voor medische interventie uit respectievelijk Lombardzijde en Peutie en voor de oprichting van het Special Operations Command in Heverlee.

Verder hebben we nog andere bedenkingen bij de aanpak van de minister om de hete aardappel door te schuiven naar zijn opvolger. Met name dat hierdoor de onduidelijkheid en onzekerheid bij de militairen blijft voortduren. De onrust bij het personeel blijft sluimeren. Alle soldaten weten dat het voorstel van het kabinet Defensie op de regeringstafel ligt. Het feit dat de regering besluiteloos blijft en de confusie in stand houdt, is bijzonder vervelend en penibel voor het personeel. Of het nu is omwille van de politieke onhandigheid van minister Vandeput of omwille van andere redenen.

Militairen storen er zich verder ook steeds meer aan dat de daden van minister Vandeput haaks staan op zijn woorden. Reeds op 2 maart 2015 schreef hij in de interne nieuwsbrief, de Flash Defensie, om naar aanleiding van zijn toekomstplan ‘een stuurplan met de concrete implementatiemaatregelen, waaronder het sluitingsplan van de kazernes, af te werken in september 2015’. We zijn ondertussen al meer dan twee jaar verder en de beloofde ‘snelle, volledige duidelijkheid over hun toekomst’ is nog steeds dode letter voor het personeel.

Ondertussen blijven de molens van de defensie-administratie wel langzaam verder malen. Zo werd er vandaag tussen de militaire overheid en de vakbonden onderhandeld over een ‘herstructureringspremie’ bestemd voor de militairen die ten gevolge van het ‘plan Vandeput’ gemuteerd zullen worden naar een andere plaats van tewerkstelling.

Deze vergoeding is bestemd voor alle militairen die tussen 1 mei 2017 en 1 januari 2022 hun gewone plaats van werk (GPW) zien veranderen. Hierbij moet de nieuwe GPW minimaal 10 km verwijderd zijn van de oude en moet tegelijk deze nieuwe GPW ten minste 30 km van de woonplaats liggen. De herstructureringspremie is bestemd voor alle personeelscategorieën, met uitzondering van de hoofd- en opperofficieren. Deze laatsten hebben evenwel recht op het deel van de premie dat toekend wordt op basis van de familiale situatie, met name de kinderen ten laste (zie de tabel hieronder). Hij vervangt de huidige OGPW-vergoeding, de opvangvergoeding, de taalinburgeringsvergoeding en de herinrichtingsvergoeding. Deze drie laatste premies werden indertijd ingesteld in het kader van het ‘plan De Crem’. De bestaande verhuisvergoeding blijft echter ongewijzigd verder behouden.

De herstructureringsvergoeding is een forfaitaire, niet belastbare vergoeding, waarvan het bedrag bepaald wordt aan de hand van twee parameters: enerzijds de afstand tussen de woonplaats en de GPW en anderzijds de familiale situatie, met name het aantal kinderen ten laste en hun leeftijd.

Afstand tussen
woonplaats en GPW (km)

Eenmalig bedrag

 

Leeftijd kind

Afstand woonplaats en GPW (km)

Eenmalig bedrag

> 30 en ≤ 60

3.086 €

≤ 3 jaar

/

795 €

> 60 en ≤ 90

3.614 €

> 3 jaar en ≤ 13 jaar

> 29 en < 81

265 €

> 90 en ≤ 120

4.166 €

> 80

530 €

> 120

4.754 €


Terug