logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Eerste contact met Ludivine Dedonder

27/10/2020

Vandaag hebben de vakbonden een eerste contact gehad met minister Ludivine Dedonder. Omwille van de coronamaatregelen verliep deze meeting online.

‘Onze’ nieuwe minister was erg helder inzake haar prioriteiten: de herkapitalisatie van het personeel zal vooropstaan tijdens haar ambtsperiode. Het personeel zal niet (langer) als sluitpost fungeren van het defensiebudget.

Naast inspanningen op het vlak van de rekruteringen, zullen ook initiatieven genomen worden om de retentie te verbeteren en zo de uitstroom van teleurgestelde militairen te verminderen. De minister geeft hierbij voorrang aan een betere verloning middels een herziening van de wedde.

Ze onderstreepte eveneens haar intenties om te zorgen voor een convenabele infrastructuur en voor voldoende middelen om op een correcte wijze te kunnen werken. Daarnaast benadrukte minister Dedonder eveneens het belang van een voldoende draagvlak van het leger bij de bevolking. Dit zal ook een aandachtspunt vormen gedurende haar ambtstermijn. Tevens beloofde zij in de eerste plaats daden in plaats van woorden.

De minister beklemtoonde tot slot het belang van een goede dialoog met de sociale partners. De militaire vakbond ACMP-CGPM kan hier enkel maar verheugd over zijn. Wij kijken dan ook uit naar een constructieve samenwerking in het belang en ten voordele van alle militairen.


Terug

1r