logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Hardleerse bazen

29/11/2017

De ACMP-CGPM heeft vorige week de resultaten van de enquête over de identiteit van Defensie gepubliceerd in zijn ledenblad De Schildwacht. Omdat de defensiestaf niet de intentie had om ze bekend te maken, wegens: te slecht en te negatief. De CHOD had nochtans beloofd dat het personeel erover geïnformeerd zou worden.
 
De VRT heeft als eerste ons artikel opgepikt en erover bericht. Andere media hebben ondertussen hetzelfde gedaan.
 
Na de reacties van minister Vandeput en generaal Compernol in de pers durven wij te zeggen: gelukkig dat ons artikel opgepikt werd en de enquêteresultaten breed verspreid werden! Want hun uitleg geeft vooral aan dat beide autoriteiten het nog steeds niet begrepen hebben.
De MOD weerlegt de kritiek op de onzekerheid bij de militairen met de beslissing dat er vóór 2020 geen kazernes gesloten zullen worden. Verder stelt hij dat “de resultaten van de enquête mee het gevolg zijn van de besparingen van het verleden”. Hoe kun je met dergelijke stupide antwoorden afkomen?
 
Want: wat gaat er dan met de kazernes gebeuren na 2020? Dat is de vraag die de militairen nu bezig houdt!
 
En hoe zit het dan wanneer de resultaten van deze enquête naast de bevindingen van een analoge bevraging in 2015 gelegd worden? Deze vergelijking toont immers onweerlegbaar één ding aan: na drie jaar Steven Vandeput (in 2017) hebben de militairen een duidelijk negatiever beeld over hun organisatie dan na een half jaar Vandeput (in 2015). De verklaringen van de minister staan bovendien haaks op deze van de vorige CHOD, generaal Van Caelenberge: “Dit is niet in het vlees snijden (wat deze regering doet), maar amputeren”. Dit lijkt ons niet echt alsof “de bladzijde ondertussen omgedraaid is”, zoals de minister beweert.
 
De uitleg van de generaal Compernol vinden wij al even bizar: “Oorspronkelijk moest Defensie deze regeerperiode 1,6 miljard besparen, dat hebben we terug gebracht tot 600 miljoen” (sic). Dit klinkt alsof hij er trots op is dat die bezuiniging “slechts” 600 miljoen bedraagt. We vragen ons af hoe de mannen en vrouwen in de eenheden hierover denken, zij die iedere dag moeten bricoleren om het boeltje draaiende te houden? Bovendien staat letterlijk in het regeerakkoord van deze regering dat “Defensie terug de middelen gaat krijgen om zijn taken naar behoren uit te voeren”. Een regeerakkoord geldt tot nader bericht nog altijd enkel voor de zittende regering; deze dus, waar Steven Vandeput deel van uitmaakt. Die 600 miljoen rijmt dus niet echt met de belofte van de regering. “Contractbreuk” heet zoiets in het zakenleven. De CHOD schijnt dat kennelijk te vergoelijken: “Tja, 600 miljoen… gelukkig is het ‘maar’ 600 miljoen”. Begrijpt hij wel welk signaal hiermee gegeven wordt?
 
Het is een dergelijke tweeslachtige houding die bijdraagt aan de gevoelens van teleurstelling van het personeel. Door dit soort signalen aan de buitenwereld te geven blijft het onduidelijk hoe groot de ellende op de werkvloer is. Militairen voelen zich niet gesteund door hun chefs als deze geen duidelijke grenzen stellen en geen klare taal spreken.
 
Dit is ook iets wat de enquête ons leert. Doch blijkbaar zijn onze bazen ook op dit vlak hardleers. Of zijn het dan toch die bijna 4.000 militairen die geantwoord hebben op de enquête die het niet begrepen hebben? En die de bal misslaan? En wij met hen?

Terug

VRT