logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De Leugen van Minister Vandeput

29/05/2017

Roger RTBF2

Tijdens een interview bij de RTBF afgelopen vrijdag, dat ook opgepikt werd door andere Franstalige en Vlaamse media, heeft de militaire vakbond de penibele toestand van Defensie aan de kaak gesteld. U kunt hierover meer lezen op onze Facebook pagina.

Dit interview vond plaats na afloop van de NAVO-top, waarbij de voornaamste bekommernis van onze politieke bewindslui – eens te meer - was om de schijn hoog te houden dat alles in orde is met het Belgisch leger: “we zijn op goede weg”, “onze output mag er wezen” en “met de Strategische visie is de toekomst verzekerd”.

De militairen die dagelijks moeten bricoleren om de boel in gang te houden en die de voorbije decennia meermaals het goedkope verkooppraatje van een “kleiner, maar beter uitgerust en meer doeltreffend leger” gehoord hebben, weten echter wel beter. Er is geen kat die geloofd dat de vele beloofde extra miljarden euro’s ooit naar Defensie zullen komen. De eerste van al die euro’s moet ten andere nog gevonden worden. Het zijn dus voorlopig allemaal fictieve euro’s, een soort monopoliegeld.

Tegenover al die luchtspiegelingen over de toekomst, staan wel de feiten van de realiteit van vandaag. Zoals, onder meer, het ontbreken van wisselstukken om onze voertuigen, vliegtuigen en wapensystemen in orde te houden; gebrek aan geld om de infrastructuur in stand te houden of een tekort aan sommige munities die dan moeten “geleend” worden bij andere landen. Of zoals de besparingen, die sedert het begin van deze regeerperiode al opgelopen zijn tot bijna 1 miljard euro (gecumuleerd en ten opzichte van het defensiebudget 2014).

Een ander pijnpunt, dat ook tijdens het interview aan bod kwam, is het tekort aan kogelvrije vesten. Waardoor niet in alle maten voldoende aantallen aanwezig zijn. En waardoor het noodzakelijke onderhoud bij de overdracht van de vesten aan andere detachementen eveneens problematisch is.

Heel wat militairen werden reeds met deze kwestie van de kogelvrije vesten geconfronteerd. Sommigen onder hen waren deze miserie kotsbeu. Ze hebben dan ook zelf het initiatief genomen om uit eigen zak bij burgerhandelaars ofwel complete vesten ofwel enkel de draagharnassen aan te kopen. Om tenminste een passend kogelvrij vest te hebben. Of om over eentje te beschikken dat niet “uren in de wind stonk”.

Ondanks de dubbel-gecontroleerde getuigenissen stelt Minister Vandeput – via zijn woordvoerster - dat de militaire vakbond ACMP-CGPM “liegt”.[1] Volgens hem is het manifest onjuist dat militairen uit eigen zak kogelvrije vesten aankopen. Waarbij de minister dus flagrant een loopje met de waarheid neemt.

Bovendien stelt de minister dat “militairen over een kledijvergoeding beschikken om uitrusting aan te kopen”. Dat van die kledijvergoeding is juist. Doch deze dient echter niet om korpsuitrusting aan te kopen en zeker geen force protection-materieel. Om de eenvoudige reden dat dit soort uitrusting aan strikte veiligheids- en geschiktheidsnormen moet voldoen. Die door Defensie moeten gecertifieerd en gecontroleerd kunnen worden. In het belang van de veiligheid van de betrokken militair.

Minister Vandeput liegt dus niet alleen over de privéaankoop van kogelvrijevesten, hij draait bovendien de goegemeente een rad voor de ogen betreffende de kledijvergoeding. Il faut le faire !

Zou Steven Vandeput nu echt niet begrijpen dat het juist deze cultuur van steeds maar de schijn hoog houden en de militairen aan het lijntje houden, is wat ze kotsbeu zijn? Dat juist een dergelijke houding het al zwaar geschonden vertrouwen tussen de leiding en de werkvloer verder erodeert? En dat dergelijke leugens de teleurstelling in de werkgever enkel maar vergroten?

[1] De militaire vakbond ACMP-CGPM beschikt over de namen van deze militairen en ze worden “gedeponeerd” bij een deurwaarder. 
De juistheid van de feiten kan desgevallend geverifieerd worden door onder andere de media.


Terug