logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De verkiesbaarheid van militairen

31/05/2017

Vandaag 31 Mei werden de vier representatieve vakbonden gehoord in de Commissie Landsverdediging van het Parlement over de uitbreiding van de politieke rechten van de militairen.

Het wetsvoorstel van de N-VA, Open Vld en CD&V beoogt de verkiesbaarheid der militairen uit te breiden naar het federaal, gewestelijk, gemeenschaps- en Europees niveau. Tot op heden is deze beperkt tot het gemeentelijk en provinciaal niveau. Daarnaast wensen deze partijen het verplichte politiek verlof bij de opname van het mandaat te vervangen door een politiek verlof dat naar eigen keuze door de betrokkene kan genomen worden. De duur van dit verlof hangt bovendien af van de “zwaarte” van het mandaat. Lees: hoe hoger het bevolkingsaantal van de gemeente of het niveau (federaal, provinciaal, gemeentelijk, …) van het mandaat, hoe groter het politiek verlof .

De militaire vakbond ACMP-CGMP verbaast er zich ten zeerste over dat dit wetsvoorstel nu ter tafel komt. Dit is zowat de allerlaatste bekommernis op de werkvloer. Het gaat letterlijk over niet meer dan een handvol militairen die hierin geïnteresseerd zijn. Terwijl de 29.000 andere militairen zich vooral afvragen hoe het nu zit met het implementatieplan van de strategische visie – plan dat er al een hele tijd geleden had moeten zijn? En hoe het nu zit met de sluiting van de kwartieren? En verder, wat nu hun toekomstig pensioenstelsel gaat zijn? Kwesties die iedereen aanbelangen, die zeker even belangrijk zijn, maar waarin schijnbaar minder schot komt dan de politieke activiteiten van enkelen.

De militaire vakbond ACMP-CGPM is geen “grote voorstander” van dit wetsvoorstel, omdat het niet echt spoort met de functioneringsvereisten van een leger anno 2017. Zeker niet in de context van de nieuwe bedreigingen, met kortere reactie- en inzettermijnen en dus de vereiste van een grotere beschikbaarheid voor het operationele. Met de voorgestelde wetsaanpassingen wordt deze beschikbaarheid immers juist verminderd.

Daarnaast blijft de ACMP-CGPM vinden dat politieke activiteiten in een eenheid kunnen ingaan tegen zaken zoals cohesie, teamgeest en vertrouwen. Elementen die allen onontbeerlijk zijn om doeltreffend te kunnen optreden in situaties van extreme fysieke en psychische belasting.

Vandaar dat wij vinden dat er voorzichtigheid geboden is bij een uitbreiding van de politieke activiteiten van de militairen.

Daartegenover staat dat wij het wel opportuun vinden om de regelingen en modaliteiten voor de bestaande verkiesbaarheidsmogelijkheden te verbeteren. Met name om het voltijds en verplicht politiek verlof te vervangen door een stelsel van facultatief en partieel politiek verlof in functie van de werklast van het politieke mandaat. Dus op basis van het criterium “bevolkingsaantal” van de gemeente.

Tot slot vindt de ACMP-CGPM dat een deelname aan de besluitvorming in steden en gemeenten vandaag de dag en in de toekomst ook op vele andere manieren kan gebeuren dan via een politiek engagement. De praktijken overal te lande bewijzen dit reeds voldoende.


Terug