logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Minister loopt kwaad weg tijdens vergadering over ziekteregeling militairen!

03/10/2018

Na de nationale manifestatie van afgelopen vrijdag 28 september vond vandaag een informele ontmoeting plaats met de minister van Defensie Steven Vandeput en de vertegenwoordigers van de militaire vakbonden.

Gespreksonderwerp: de hervorming van de aangekondigde ziekteregeling voor de militairen en in het bijzonder het toelichten van de praktische uitvoering.

De bij momenten zeer geagiteerde minister heeft in ieder geval herhaald dat de hervorming van deze ziekteregeling kadert in een beslissing van de regering om de verschillende ziekteverlofregelingen voor federale ambtenaren en bijzondere federale korpsen te ‘harmoniseren’. Eveneens werd herhaald dat vanaf de 31ste dag zou teruggevallen worden op de gewone ziekte-uitkering van 60% van de volledige wedde. Doch zouden er uitzonderingen voorzien worden voor:

- Ziekteperiodes als gevolg van aandoeningen die in verband kunnen gebracht worden met de uitvoering van de dienst. Meer specifiek de arbeidsongevallen en aandoeningen die zouden kunnen erkend worden als beroepsziekten.

- Daarnaast zouden uitzonderingen worden voorzien voor ernstige en langdurige ziekten, zoals kanker, Burn-out,…

Militairen die vandaag geconfronteerd worden met een lange periode van Afwezigheid om Gezondheidsredenen (AGR) kunnen in een procedure terechtkomen waarbij hun medische geschiktheid als militair wordt geëvalueerd. Hiervoor bestaat de Militaire Commissie voor Geschiktheid en Reform (MCGR). Aan deze procedure zou in principe niets worden gewijzigd behalve dat er zal onderzocht worden of in bepaalde gevallen de termijnen om te verschijnen voor de MCGR kunnen ingekort worden. De bevoegdheden die de MCGR vandaag heeft zouden m.a.w. behouden blijven en eigenlijk als voorbeeld dienen voor de ‘harmonisatie’ van de andere federale stelsels inzake ziekteverlof.

Op vraag van de vakorganisaties zal eveneens onderzocht worden of Defensie een verzekering kan afsluiten voor in geval er een verminderingen van de wedde zou optreden als gevolg van ziekteperiodes van meer dan 30 dagen.

Uiteraard blijven nog heel wat vragen onbeantwoord over hoe dit ganse gebeuren in uitvoering zou moeten gebracht worden. Zo blijft het bv. zeer onduidelijk wie of welk orgaan binnen Defensie de bevoegdheid zou krijgen om te oordelen over de relatie tussen de medische aandoening en de uitvoering van de dienst.

Het ophelderen van de vele vragen die tot hiertoe bestaan zal in de aanloop van de onderhandelingen met de vakbonden moeten verder uitgeklaard worden. M.a.w. de formele onderhandelingen op basis van teksten dienen nog te worden opgestart. In deze optiek lijkt het voor de ACMP-CGPM quasi onmogelijk om deze maatregelen voor de militairen nog in werking te laten treden vanaf 01 januari 2019.

Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat de minister opnieuw kwaad is weggelopen van de vergadering. Ongeacht het gedrag van minister Vandeput, zal de ACMP-CGPM blijven vechten voor een correcte ziekteverlofregeling voor de militairen. En deze regeling moet rekening houden met het onweerlegbaar gegeven dat door de aard van het beroep, de gevaren bij inzet en trainingsactiviteiten en door de inzetomstandigheden, de kans op een ongeval of ernstige blessures een stuk groter zijn dan de doorsnee werknemer. Militairen mogen dus niet gestraft worden omdat ze gekozen hebben voor een beroep met een hoog risico ten dienste van de staat en samenleving. Hiervoor zal de ACMP-CGPM blijven ijveren!


Terug

IMG 1192 Copie