logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Generaal Van Caelenberge stelt zijn opvolger voor

12/07/2016

Vandaag 12 juli 2016 nam de uittredende Chef Defensie Generaal Vlieger Gerard Van Caelenberge afscheid van de syndicale organisaties binnen Defensie. 

Zijn opvolger Generaal Marc Compernol, heeft ongetwijfeld brood op de plank. Verwijzend naar de Strategische Visie die Defensie een nieuw gezicht zal geven tegen 2030, onderstreepte Generaal Vlieger Gerard Van Caelenberge dat zijn opvolger van bij de aanvang van zijn functie op 13 juli 2016, niet op zijn lauwere zal moeten rusten.

Generaal Compernol stelt bij aanvang van zijn mandaat dat hij drie belangrijke prioriteiten ziet : « De opdrachten moeten op een correcte wijze en in alle veiligheid kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens moeten de bestaande capaciteiten operationeel gehouden worden tussen nu en 2019, wanneer de Strategische Visie echt een start neemt. Ten derde zullen de verschillende werven moeten in kaart worden gebracht die uiteindelijk zullen moeten uitgewerkt worden om de visie 2030 te realiseren.  « Mijn voornaamste bekommernis zal het de problematiek van het personeel zijn » besloot de Generaal.

ACMP-CGPM wenst Generaal Compernol het allerbeste toe met de hoogste defensiepost. Er mag geen twijfel over bestaan dat de komende maanden de contacten alleen maar zullen toenemen.


Terug

CompernolVan Caelenberge