logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Reactie van de militaire vakbond ACMP-CGPM op de berichtgeving over het incident in de Kennedytunnel

27/09/2017

Perscommuniqué

Reactie van de militaire vakbond ACMP-CGPM op de berichtgeving over het incident in de Kennedytunnel

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media afgelopen zaterdag over “Militairen die verdacht worden van een uitlokken van een monsterfile in de Kennedytunnel” wenst de militaire vakbond ACMP-CGPM enkele bedenkingen te formuleren.

Deze persbelangstelling geschiedt in een periode waarin honderden militairen iedere dag weer opnieuw het beste van zichzelf geven met hun patrouilles en bewakingsopdrachten voor de veiligheid van de burger. Het is de taak van de militaire vakbond ACMP-CGPM om te wijzen op de knelpunten bij deze operatie en met constructieve suggesties pogen de doeltreffendheid ervan te verbeteren, in het belang van de veiligheid van onze samenleving.

De lekken uit het gerechtelijk dossier tasten onze integriteit als vakbond aan. We stellen vast dat er gepoogd wordt onze geloofwaardigheid en onze werking als vakbond te ondergraven en deze van onze medewerkers te beschadigen. Waren wij soms te kritisch geworden in onze commentaren en standpunten over belangrijke defensiedossiers?

Een groot deel van het materieel van het leger hangt met spuug en paktouw aan mekaar en wij stellen vast, samen met duizenden andere militairen, dat aan het probleem zelf niets gedaan wordt.  Militairen moeten ‘bricoleren’ om de boel draaiende te houden en dagdagelijks op vele plaatsen kunst- en vliegwerk uithalen om de zaak recht te houden. Dit geldt ten andere ook voor de voertuigen waarmee de soldaten naar hun patrouilleomlopen en wachtposten gebracht worden in Brussel en Antwerpen.

Op vele plaatsen zijn er daarenboven personeelstekorten op tot meer dan een kwart van de voorziene getalsterkte en ligt een vierde van de voertuigen en hoofdwapensystemen in panne. Maar dat willen bewindslui niet gezegd hebben. Want dan geven ze toe dat de beslissing om deze regeerperiode meer dan 1,2 miljard af te nemen van het leger verkeerd was. Veel liever wordt er op de boodschapper geschoten dan iets aan de boodschap zelf te doen.

De militaire vakbond ACMP-CGPM betreurt het dat het geheim van het onderzoek, de rechten van de verdediging en het vermoeden van onschuld geschonden worden. Zo is het zeer vreemd dat een krant blijkbaar een proces-verbaal kan inkijken terwijl het onderzoek volop loopt.

De ACMP-CGPM benadrukt dat hij ten volle achter alle betrokken militairen blijft staan. Wij zullen, net zoals steeds het geval is met al onze leden, alles doen om hun rechten te doen respecteren en te vrijwaren, en dit met alle legitieme middelen waarover wij beschikken.


Terug