logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Hervorming van het pensioenstelsel en sluiting der kwartieren: stand van zaken

23/02/2017

De dossiers inzake de hervorming van de pensioenen en de sluiting van kazernes zijn en blijven de hoofdbekommernis van de militaire vakbond ACMP-CGPM.

Beide kwesties liggen actueel op het politiek niveau ter tafel.

Voor het pensioendossier heeft uw vakbond haar standpunten de voorbije weken dan ook nogmaals expliciet kenbaar gemaakt aan de politieke besluitvormers. Het pensioenmemorandum werd overgemaakt aan de Ministers van Pensioenen en Defensie. We hebben ook nog mondelinge toelichtingen bij onze visie gegeven aan minister Steven Vandeput. Ook het Parlement – via de commissie Landsverdediging – en het Nationaal Pensioencomité werden uitvoerig gebrieft door de ACMP-CGPM.

De rode draad doorheen ons betoog was telkens dezelfde:

  • Een pensioenleeftijd van minimaal 63 jaar is onverenigbaar met de fysieke, mentale en militair-technische vereisten van het beroep.
  • Alle militairen die zich op 7 jaar of minder van hun (actuele) pensioendatum bevinden moeten billijke overgangsmaatregelen krijgen.

Inzake de sluiting van de kazernes heeft ACMP-CGPM er bij de politieke bewindslui op aangedrongen snel klare wijn te schenken. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • Een behoorlijke geografische spreiding van de kwartieren over gans het Belgische grondgebied.
  • En indien er toch kazernes gesloten zouden worden: billijke begeleidingsmaatregelen voor de getroffen militairen.

Het politieke besluitvormingsproces voor beide kwesties is volop gaande. Vandaar dat ACMP-CGPM de komende periode verder continu en krachtig acties blijft ondernemen om de politieke beslissingen op een gunstige manier te beïnvloeden.

Dit is momenteel onze hoofdkrachtinspanning.

De kans op een positief resultaat is hierbij aanmerkelijk groter dan acties enkel gericht op het verder sensibiliseren van de militaire gemeenschap. Want eenieder van ons is zich al lang bewust van de ernst en draagwijdte van beide kwesties. Nu nog de politieke bewindslui!


Terug

ruquoy 14