logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Verlof officieren

23/10/2016

Na maanden rondjes draaien, werd op 21 oktober 2016 een eindpunt in dit dossier bereikt. Er lag een ultiem voorstel op de onderhandelingstafel om aan de officieren jaarlijks een krediet van 38 werkdagen vakantieverlof toe te staan, aangevuld met 5 werkdagen Dienstontheffing voor officieren.

De Dienstontheffing voor officieren was een nieuw begrip dat geïntroduceerd zou worden, maar waarbij diverse beperkingen werden voorzien in de toekenningsregels. Dit ultieme bod vanwege de overheid beantwoordde niet aan de verwachtingen van heel wat officieren, waardoor het voor ACMP-CGPM en de andere representatieve vakorganisaties niet mogelijk was om in dit dossier een akkoord te bereiken. Bijgevolg wordt dit dossier nu afgesloten en blijft de actueel geldende verlofregeling voor de officieren bestaan.

Dit staat dus in schril contrast met wat sommigen enkele maanden terug meende te moeten beweren dat alles al beslist was en de verlofregeling voor officieren slechts 35 dagen bedragen.

Tot slot werd er vanuit de kant van de vakorganisaties gevraagd, om voortaan de voorziene verlofregeling toe te passen zoals het hoort waarbij alternatieve regelingen worden vermeden.


Terug