logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De pensioenhervorming in ‘klare bewoordingen’

22/07/2017

Aan de hand van deze tekst wil de militaire vakbond ACMP-CGPM op een zo eenvoudig mogelijke manier uitleggen hoe de hervorming van het militair pensioenstelsel zich stilaan aftekent.

Met deze informatie kunt u zelf bepalen wat uw vroegst mogelijke pensioenleeftijd zal zijn binnen het kader van de actuele pensioenvoorstellen.

De voorstellen die nu op tafel liggen zijn echter nog niet definitief en kunnen bijgevolg nog evolueren de komende maanden.

Ze zijn ook tamelijk complex, zeker in vergelijking met de huidige pensioenregeling voor de militairen.

Vandaar dat we ze in ‘klare bewoordingen’ hebben omgezet. Dit met als doel om onze leden – u dus – correct en volledig te informeren. Zodat u kortelings met kennis van zaken uw mening kunt geven over wat er nu op tafel ligt.

In deze tekst zal verwezen worden naar bepaalde nieuwe en onafgewerkte concepten zoals deze van de ‘zware beroepen’ of een eindeloopbaanregeling onder de noemer ‘loopbaansparen’. De details betreffende deze nieuwe concepten zijn vandaag nog niet helemaal uitgewerkt of bekend. Desondanks moeten deze in het achterhoofd gehouden worden bij het bepalen van de exacte duur van uw loopbaan. Ze zullen immers mee in aanmerking genomen worden om het moment vast te stellen waarop u effectief uw ‘diensttermijn’ als militair kunt beëindigen.

Vandaar dat de militaire vakbond ACMP-CGPM u in de komende maanden ook snel en accuraat zal blijven informeren, onder meer over hoe deze aspecten ‘zware beroepen’ en ‘loopbaansparen’ concreet gaan ingevuld worden.

Daarnaast willen we ook benadrukken dat de voorstellen hernomen in dit document nog door de regering aanvaard moeten worden. Daarenboven zullen ze in een later stadium nog in regelgevende teksten omgezet worden, die daarna ook nog met de vakbonden onderhandeld moeten worden. Ook in deze fase kunnen nog zaken wijzigen. Dus nogmaals, het is goed mogelijk dat onderstaande voorstellen nog zullen evolueren.

We hebben het echter opportuun geacht u er nu reeds over te informeren. Omdat we onze leden en hun noden ernstig nemen. En omdat we goed weten hoe erg dit thema leeft binnen de militaire gemeenschap. Maar ook omdat we op basis van dit document u, tezamen met al onze andere leden, kortelings via een enquête zullen vragen uw mening over deze voorstellen kenbaar te maken.

Tot slot wensen we erop te wijzen dat we, met de pensioenvoorstellen die actueel op tafel liggen, enkel een antwoord kunnen formuleren op de vraag wanneer u ten vroegste met pensioen kunt gaan. De bepaling van de hoogte van het pensioen(bedrag) zelf zal pas later aan bod komen. 

ALGEMENE BEPALINGEN

Om de hervorming van het pensioenstelsel goed te begrijpen, is het aangewezen eerst kennis te nemen van de juiste inhoud en betekenis van een aantal begrippen uit de pensioenregelgeving. Daarnaast zijn er reeds enkele modaliteiten vastgelegd inzake het nieuwe pensioensysteem voor de militairen. De algemene bepalingen kunt u hier bekijken.


Terug

ACMP CGPM logo groot2