logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Afschaffing vergoeding voor begrafeniskosten kent een vervolg!

10/10/2016

Op 21 juni 2013 nam ACMP-CGPM het initiatief om via onze website een modelbrief ter beschikking te stellen betreffende de afschaffing van de vergoeding voor begrafeniskosten voor de begunstigden van een pensioen uit de overheidsector. Hierbij werd door ACMP-CGPM opgeroepen om de modelbrief over te maken aan het adres van de Eerste Minister – de heer Elio DI RUPO. Een oproep die massaal werd opgevolgd!

 De Eerste Minister heeft zich intussen de moeite getroost, om (wellicht) alle ingestuurde brieven van een antwoord te voorzien. (Klik hier voor een voorbeeld)

 In zijn antwoord laat de Eerste Minister onder meer weten dat de onderhandelingen met de vakorganisaties nog lopende zijn. Na het afsluiten van deze onderhandelingen zal het advies worden voorgelegd aan de Raad van State, zoals dit al eerder door de minister van Pensioenen Alexander DE CROO werd aangekondigd.

 Verder tracht de Eerste Minister in zijn brief vooral tegen te spreken waarom zijn regering geen ‘belastingsregering’ mag genoemd worden.

 ACMP-CGPM neemt in ieder geval akte van de mooie woorden van de Eerste Minister, maar zal vooral oog hebben voor de uiteindelijke daden die deze regering stelt!

 Hierbij brengen we toch nog eens in herinnering dat, enerzijds een inhouding van 0,5% van het bruto bedrag van de rustpensioenen behouden, maar anderzijds wel overgaan tot de integrale afschaffing van de bedoelde begrafenisvergoeding, een bijzonder onrechtvaardige maatregel zou zijn.

 Op basis van het eindresultaat van de verdere onderhandelingen en het advies van de Raad van State zal de regering een definitieve beslissing nemen. Ter gelegenheid van de komende verkiezingen eind mei 2014, zal het uiteindelijk aan ieder van ons zijn om te beslissen of de inspanningen van deze regering moeten beloond worden of niet!

 Tenzij de federale regering alsnog beslist om niet te beslissen, wordt het dossier over de afschaffing van de begrafenisvergoeding voor de begunstigden van een pensioen uit de overheidsector ongetwijfeld vervolgd


Terug