logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Waar is het Strategisch Plan?

30/06/2016

Op 22 december 2015 kondigde de regering nog een Strategisch plan voor Defensie 2030 aan. Deze aankondiging werd omschreven als een ‘historische stap voor de toekomst van de Belgische Defensie’. Om redenen waar alleen de regeringsleden een pasklaar antwoord kunnen op bedenken, heeft men nu het ‘Strategisch plan’ kennelijk herleid tot een ‘Strategische visie voor Defensie 2030’. Dit maakt de engagementen van de regering plots een stuk vrijblijvender. 

In de ‘preambule van de Regering’ wordt dan ook met zoveel woorden verwezen naar de houdbaarheidsdatum van deze nieuwe Strategische visie.

"Deze Strategische langetermijnvisie geeft de algemene marsrichting aan voor Defensie tot 2030. Dit document zal deze legislatuur en komende legislaturen vertaald worden in aparte implementatiedossiers die bouwstenen moeten zijn voor de Defensie van de toekomst. Het is de taak van deze regering om de richting aan te geven en aan komende regeringen om continu deze visie bij te stellen zodanig dat het best mogelijke antwoord wordt geboden op de veiligheidsuitdagingen van de toekomst."

Terwijl Defensie meer dan ooit nood heeft aan een duidelijk plan die zekerheden, stabiliteit en continuïteit biedt aan zowel de organisatie als het personeel, kondigt deze regering al onmiddellijk aan dat de komende regering de visie continu zal moeten bijstellen. Hoe kunnen we als Defensie of als vakorganisatie nu geloof hechten aan alle uit deze visie voortspruitende ambities, die een perspectief zouden moeten bieden op groei voor een Defensie die vandaag de Belgische veiligheid, vrijheid, welzijn en welvaart op alle fronten verdedigt? Zowel de ervaringen uit het verleden als de nieuwe intenties voor de toekomst scheppen op dergelijke manier onvoldoende vertrouwen op een succesvolle realisatie en uitvoering van de door de regering uitgesproken ambities.

De stabiliteit en voorspelbaarheid van deze Strategische visie zou volgens het principe nr. 7 (Cfr. Bijl A) moeten voorzien worden door het invoeren van een militaire programmatiewet die de investeringen in hoofdmaterieel vastlegt. Uit de communicatie van de heer minister Steven Vandeput, blijkt echter duidelijk dat de ministerraad slechts ‘akte’ neemt van de ‘Strategische visie voor Defensie’. Dit engageert de regering dus tot niets!

Het zal nog moeten blijken of de militaire programmatiewet met de verlanglijst aan investeringen ooit in overeenstemming zal kunnen worden gebracht met de Strategische visie. Het wordt nu alsof we plots geconfronteerd worden met een zeer uitgebreide ‘verlanglijst’ dat opgemaakt werd door Defensie en waar alvast de regering zich niet toe gebonden voelt. De verlanglijst aan investeringen die gedetailleerd hernomen werd in de Strategische visie krijgt op die manier een vrij hoog ‘wishful thinking’-gehalte. Welkom in de droomfabriek!?

Samengevat: de Strategische visie lijkt eerder een tekst van ‘hoop’ dan een tekst van ‘daden’!


Terug

mod