logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Fietsvergoeding – vervolg op ons bericht van 27 april 2018

15/06/2018

In ons nieuwsbericht van 27 april 2018 hernamen we enkele berichten uit het Militair Onderhandelingscomité, waaronder de problematiek van de ‘speed pedelec’.

In de rand van de toenmalige besprekingen werd eveneens een discussie gevoerd over de huidige toepassingsregels voor de toekenning van de fietsvergoeding. Zo wordt er in de praktijk vastgesteld dat zowel de juiste bepaling van de vertrekplaats (lees: verblijfplaats) als deze van de aankomstplaats (lees: werkplaats) van het individu soms voor discussies zorgen bij het berekenen van het traject waarvoor men de fietsvergoeding mag aanvragen. Voor een correcte interpretatie van beide noties (verblijfplaats en werkplaats) wordt verwezen naar de bestaande militaire richtlijn DGHR-SPS-INDVER-003.

Op aangeven van de vakorganisaties – en de ACMP-CGPM in het bijzonder - zou de overheid een aanpassing van de militaire richtlijnen voorleggen, waarbij het de bedoeling was om een duidelijker kader af te bakenen en de trajecten ruimer te erkennen, die strikter aansluiten bij de reële verplaatsingen.

Vandaag werd een nieuwe tekst voorgelegd, die het mogelijk zal maken om de fietsvergoeding aan te vragen voor de afstand tussen uw feitelijke woning (lees dus niet enkel uw domicilieadres maar ook uw verblijfplaats hernomen op uw persoonlijke inlichtingenfiche (HRM@Defence)) én de effectieve plaats van het werk. Wat dit laatste betreft zal het dus mogelijk worden, om bv. ook rekening te houden met de afstand die een militair aflegt tussen de ingang van het kwartier en het gebouw waar men effectief werkt.

Deze nieuwe regeling zou in voege treden vanaf 01 juli 2018. Het gevolg is dat sommige militairen die in aanmerking komen voor de fietsvergoeding, wel een nieuwe aanvraag zullen moeten indienen om hun aangepast traject te laten goedkeuren door de korpscommandant.

Wat de toekenning van de fietsvergoeding voor de ‘speed pedelec’ betreft, is het nog steeds wachten op de publicatie van een nieuw Koninklijk besluit waarvan de tekst reeds werd voorgelegd aan het hierboven aangehaalde onderhandelingscomité van 27 april 2018.


Terug

mountain biking 2866843 1920