logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Functietoelage en gratis medailles

22/06/2018

Nieuws uit het Militair Onderhandelingscomité en Hoog Overlegcomité

Op vrijdag 22 juni 2018 kwamen tijdens de zitting van het Militair Onderhandelingscomité en het Hoog Overlegcomité Reglementen volgende thema’s aan bod.

Functietoelage voor onderofficieren niveau B en vrijwilligers

Wie vandaag als onderofficier van het actief kader niveau C tijdelijk aangeduid wordt voor het uitoefenen van een hogere functie van officier komt in aanmerking voor een functietoelage. De bestaande regelgeving voorziet echter niet in de mogelijkheid dat een onderofficier niveau B, die eveneens een functie van officier uitoefent, in aanmerking komt voor dergelijke toelage. Ook de vrijwilliger die een functie uitoefent van onderofficier kent nog geen dergelijke toelage. Overheid en vakorganisaties kwamen vandaag overeen om de desbetreffende regelgeving aan te passen.

Concreet houdt dit in dat met het ontwerp van Koninklijk besluit (KB) dat vandaag werd onderhandeld de bestaande regelgeving gewijzigd zal worden. Let wel: dit ontwerp van KB dient nog een ganse administratieve weg af te leggen, alvorens deze wijziging effectief in voege treedt. Wanneer het dossier geen verdere obstakels kent mag verwacht worden dat dit tegen eind dit jaar in orde komt.

Eens de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad heeft plaatsgevonden, zullen dus zowel de onderofficier niveau B als de vrijwilliger niveau D, die tijdelijk een hogere functie uitoefenen, een functietoelage bekomen van 1.673,40 euro bruto per jaar volgens de huidige index. 

Gratis medailles

Wie vanaf oktober 2018 een medaille toegekend krijgt via Defensie voor hetzij ‘anciënniteit, gewapende humanitaire operaties, buitenlandse operaties en militaire dienst in het buitenland of bijvoorbeeld het militair Ereteken voor buitengewone dienst, zal deze juwelen voortaan in eerste dotatie ontvangen. Dit betekent dat Defensie de kosten ervan ten laste neemt.

De toekenningsdatum van de onderscheiding is de datum die op het uitreikingsbrevet vermeld staat. De gratis toekenning van de desbetreffende medailles geldt eveneens voor de befaamde staafjes.

Binnen het Hoog Overlegcomité voor Regelementen werd overeenstemming bereikt om het reglement Eretekens in die zin aan te passen.


Terug

money 1005464