logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

De schone schijn

21/06/2017

Defensie gaat bijkomende budgettaire middelen krijgen. Dit werd aangekondigd door minister Vandeput na de ministerraad van de voorbije vrijdag. “De regering heeft beslist het budget van Defensie op het niveau van dit van 2016 te behouden en niet te laten dalen zoals oorspronkelijk voorzien”, heeft hij bevestigd in een kranteninterview.

De minister verwijst dus naar het budget van 2016. Maar dit werd reeds gevoelig verminderd, want tegenover het budget van 2014 bedraagt de knip reeds ongeveer 350 miljoen. Sinds het begin van de actuele regeerperiode benadert de samengetelde bezuiniging (2015, 2016, 2017) op de rug van Defensie de één miljard euro’s.

De aankondiging van Steven Vandeput laat geloven dat de lange periode van besparingen op de kap van het leger nu achter ons ligt. Er is niets van aan, want het grootste deel van dit bijkomend geld is niets anders dan een budgettaire aanpassing. Deze maatregel is louter punctueel en geen structurele beslissing met blijvende impact op de lange termijn. Het zou gaan om een bedrag van 56 miljoen euro’s. Meer dan 23 miljoen, komende van een interdepartementale reserve, zal dienen om de indexaanpassing van de lonen te betalen. Deze gaat in voege in juli, net zoals voor alle andere staatsambtenaren ten andere. Iets meer dan de 22 andere miljoenen zullen bij Defensie blijven: de regering staat toe dat ze dit bedrag mag houden en gebruiken. Dit zou anders terug naar de staatskist gevloeid hebben. Het is het principe van de ‘onderbenutting’, waarbij de niet opgebruikte (en ‘geblokkeerde’) kredieten terug gegeven moeten worden. De laatste 11 miljoenen zijn als volgt samengesteld: 6 zijn werkelijke “vers” geld om nieuw beleid te voeren en 5 komen beschikbaar, eveneens ten gevolge van het niet langer toepassen van het principe van de ‘onderbenutting’ van kredieten voor een specifiek dossier. Het is dus een louter boekhoudkundige operatie, waarbij deze som als het ware eenvoudigweg van de ene kolom van het defensiebudget naar de andere overgeheveld wordt.

Samengevat, van de 56 miljoen komen er 6 uit een financiële reserve. Dit ‘godsgeschenk’ zal in ieder geval niet de veldfles zijn die ons zal redden tijdens onze tocht doorheen de woestijn. Wat betekenen de 56 miljoen ten opzichte van het 1 miljard aan bezuinigingen? Nog steeds slechts borrelnootjes!


Terug