logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Schoonmaakprestaties tijdens de zomermaanden

16/10/2012

Misschien heeft u het gemerkt, maar tijdens de recente zomermaanden werden sommige schoonmaakprogramma’s gehalveerd. Om budgettaire redenen werden bijvoorbeeld alle burelen bij Defensie slechts 1 maal per maand gereinigd. Defensie ging er vanuit dat in de zomermaanden de lokalen niet snel vuil worden.

Aan de reiniging van sanitaire installaties werd niet geraakt.

Met alle begrip voor de budgettaire situatie vinden wij een lineaire maatregel over heel Defensie onaanvaardbaar. Wij zijn van mening dat de verlaging van de frequentie voor de schoonmaak van lokalen enkel op lokaal vlak kan geregeld worden.

Bovendien mag deze maatregel er niet toe leiden dat lokale chefs terug karweilijsten gaan invoeren voor het onderhoud van sommige lokalen.

ACMP-CGPM heeft gevraagd om in de toekomst de schorsing van bepaalde schoonmaakprestaties lokaal te organiseren, waarbij er rekening kan gehouden met de reële bezetting van de lokalen. Daarnaast lijkt het ons ook nuttig om deze tijdelijke schorsingen voor te leggen ter advies aan het Basis Overlegcomité.

We willen tot slot nog opmerken dat voor specifieke installaties (zoals onderhoudsruimtes, werkplaatsen, keukens, garages en magazijnen) het reinigen ten laste is van de gebruikers van deze installaties, aangezien dit niet standaard werd opgenomen in de schoonmaakcontracten die Defensie met de burgerfirma’s is aangegaan.


Terug