logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Aanpassing verlof officieren: alles beslist of niet?

24/02/2016


U heeft er mogelijks al iets over opgevangen. Het aantal jaarlijkse verlofdagen van de officieren zou voortaan drastisch worden ingeperkt!

Het nieuwe verlofsysteem van de officieren zou er dan als volgt uitzien: ‘30 werkdagen vakantieverlof en bijkomend 5 werkdagen vakantieverlof als compensatie voor het specifieke arbeidsregime’.

Sommige bronnen beweren dat minister Steven Vandeput eenzijdig een beslissing heeft genomen. Anderen beweren dat het om een voorstel gaat vanuit de Defensiestaf, al dan niet op vraag van de minister. Nog anderen gaan een stap verder en zijn van oordeel dat de beslissing in besloten kring werd genomen waarbij men in deze ‘het sociaal overleg alsook de sociale partners negeert’ (sic).

Als militaire vakbond ACMP-CGPM willen we kort één en ander kaderen.

Het is correct dat er vandaag een voorstel circuleert tussen het Kabinet van de minister en de Defensiestaf. Het is evenzeer correct dat dit voorstel wellicht tot gevolg zal hebben dat er een aanpassing van de verlofregeling van de officieren zit aan te komen. Wat daarenboven ook juist is, is dat de representatieve vakorganisaties vandaag nog GEEN oproeping hebben ontvangen om hetzij de onderhandeling, hetzij het overleg in deze aan te vatten. En laat dit laatste nu net een onontbeerlijk element zijn in het definitieve besluitvormingsproces alvorens er aan de bestaande verlofregeling kan gemorreld worden. Zolang er dus geen sociaal overleg heeft plaatsgevonden, is er m.a.w. nog niets veranderd aan de huidige verlofregeling van de officieren. Dit neemt niet weg dat we in de praktijk vaak geconfronteerd worden met situaties waarbij wordt vastgesteld, dat de huidige regels betreffende het verlof van de officieren niet overal op dezelfde manier worden toegepast. Dit laatste gegeven vormt evenzeer een bron van frustratie bij de betrokken personeelsleden.

Samengevat kunnen we stellen dat er naar alle waarschijnlijkheid wel iets zal veranderen inzake het verlof van de officieren. Maar hoe en vanaf wanneer één en ander zal veranderen ligt vandaag nog niet vast. Wanneer er – binnen de context van het verplicht voorafgaandelijk sociaal overleg – concrete en correcte informatie beschikbaar is, zullen wij niet nalaten om passend te reageren en te communiceren.

Intussen zal ACMP-CGPM alles in het werk stellen om niet onvoorbereid aan de start van het sociaal overleg te komen! Daarenboven moet het duidelijk zijn dat het sociaal overleg geen synoniem mag worden van sociale afbraak. Dit laatste geldt trouwens voor alle categorieën van het personeel.


Terug

Orban Daniel 231