logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Verlofregeling officieren op de agenda van het militair onderhandelingscomité van 22 april 2016

22/04/2016

Zoals onder meer aangekondigd in onze nieuwsbrief van 24 februari 2016 willen we ons houden aan onze belofte en onze lezers informeren van zodra er relevante informatie beschikbaar is.

Vooraf willen we verwijzen naar het feit dat kennelijk heel wat collega’s inmiddels in het bezit zijn van een ‘Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de verloven van de officieren van het actief kader van de Krijgsmacht (versie van 30 Mar 16)’. In de aanhef van dit document wordt eveneens het volgende vermeld: ‘Voorgelegd aan het Onderhandelingscomité’. Om alle misverstanden te vermijden, willen we hier benadrukken dat het militaire onderhandelingscomité pas vandaag – 22 april 2016 – voor het eerst officieel is samengekomen. Een initieel voorstel dat intussen op vele plaatsen bekend is: ‘30 werkdagen vakantieverlof en bijkomend 5 werkdagen vakantieverlof als compensatie voor het specifieke arbeidsregime’ werd bediscuteerd.

Het is evident dat aan de kant van de vakorganisaties – waaronder ACMP-CGPM – het voorstel vanwege de overheid in geen geval op enige bijval kon rekenen.

Zelfs al wordt de ACMP-CGPM in de praktijk regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij de huidige regels betreffende het verlof van de officieren niet overal op dezelfde manier wordt toegepast, betekent dit niet dat onder de noemer van een ‘harmonisatie’, tussen de verschillende systemen, het kind met het badwater moet worden weggegooid. ACMP-CGPM was vragende partij om de huidige verlofregeling van de officieren te handhaven mits een correcte invulling te geven aan de toe te passen toekenningsregels van dit verlof. Het zal de meeste daarenboven niet ontgaan, dat het offer van 5 bijkomende werkdagen ter compensatie van het specifieke uurrooster (n.v.d.r.: officieren hebben bv. geen compensatie in tijd voor gepresteerde overuren, …) een vlag is die in geen geval de lading dekt.

De actuele stand van zaken is dat na enkele uren van onderhandelen de overheid de zitting heeft geschorst en diezelfde overheid zal nadenken om een tegenvoorstel te formuleren. Wat ACMP-CGPM betreft zal het tegenvoorstel een gevoelig hoger eindresultaat moeten opleveren, dan wat vandaag wordt voorgesteld. Het tegenvoorstel zal daarenboven op een objectieve wijze moeten kunnen toegepast worden.

Een nieuwe datum voor de verderzetting van de onderhandelingen ligt nog niet definitief vast. Zodra er een verdere evolutie is in dit dossier komen we er ongetwijfeld op terug.

Samengevat: wordt vervolgd én deze informatie blijft geldig tot er nieuwe elementen zijn!


Terug

Orban Daniel 231