logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Verderzetting onderhandelingen over de verlofregeling officieren

20/05/2016

Zoals aangekondigd in de ACMP-nieuwsbrief van 22 april 2016 zouden we onze lezers informeren van zodra er een evolutie is inzake de problematiek van de verlofregeling van de officieren.

Op vrijdag 20 mei 2016 werden de gesprekken binnen het militair onderhandelingscomité verder gezet omtrent een initieel voorstel van 35 werkdagen verlof per jaar. Dit kwam overeen met het bij wet voorziene minimum van 30 werkdagen verlof met bijkomend 5 werkdagen verlof ter compensatie voor het specifieke uurrooster van de officieren.

Nadat alle vakorganisaties duidelijk hebben te kennen geven dat dit initiële voorstel niet kon worden aanvaard, heeft de overheid op 20 mei 2016 een nieuw voorstel op de onderhandelingstafel gelegd. Het nieuwe voorstel is tweeledig en bevat enerzijds een verlofkrediet van minstens 38 werkdagen en anderzijds een bijkomende dotatie van 5 (vijf) dagen dienstontheffing die door de korpscommandant kan worden toegekend.

De criteria voor het toekennen van de bijkomende dagen dienstontheffing moeten echter nog verder worden uitgewerkt. Zolang deze criteria niet gekend zijn, is het voor ACMP-CGPM onmogelijk om nu al een definitief standpunt in te nemen betreffende het huidige voorstel.

Eens alle elementen bekend zijn, zal ACMP-CGPM de eindbalans opmaken en beoordelen in welke mate het finale resultaat aanvaardbaar is of niet. In afwachting werd in onderling overleg met de overheid afgesproken om de onderhandelingen voorlopig op te schorten.

Net zoals voorheen: we komen terug op dit thema van zodra er een verdere evolutie is.


Terug

Orban Daniel 342