logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Aantal rechthebbende op een toelage voor tweetaligheid wordt verhoogd

16/06/2015

Vanaf volgende maand zal het aantal rechthebbende op de toelage voor tweetaligheid gevoelig toenemen. Op 15 juni 2015 – ruim twee jaar na het onderhandelingscomité – werd de aanpassing van het koninklijk besluit uiteindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

ACMP-CGPM maakte er al melding van in De Schildwacht van maart 2013 nadat er in februari 2013 een militair onderhandelingscomité had plaatsgevonden om een aanpassing uit te voeren aan het koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst.

 

Het heeft heel wat tijd in beslag genomen, maar het koninklijk besluit die de toekenning regelt van de tweetaligheidstoelage voor de militairen is uiteindelijk gepubliceerd geraakt. De basisvoorwaarden waaraan moet voldaan worden blijven onveranderd: ‘Om de toelage voor tweetaligheid te bekomen, moet een officier beschikken over de grondige kennis van de tweede landstaal. Een onderofficier of een vrijwilliger moet blijk geven van de werkelijke kennis van de tweede landstaal’.

 

Daarentegen zal vanaf 1 juli 2015 – datum waarop de nieuwe bepaling in werking treedt – het niet langer noodzakelijk zijn om deel uit te maken van een tweetalige eenheid of een eentalige eenheid van de andere landstaal om aanspraak te maken op de toelage. De toelage voor tweetaligheid zal dus uitbetaald worden, ongeacht het taalstelsel van de eenheid waartoe men behoort.

 

Hierdoor zal het aantal militairen die aanspraak kunnen maken op deze toelage, stijgen van ongeveer 200 naar ongeveer 1.200 rechthebbende.

 

De actuele geïndexeerde bruto maandbedragen zijn: € 39,87 voor de officieren en € 19,94 voor de onderofficieren en vrijwilligers.

 

Als militaire vakbond zijn we verheugd met de publicatie van dit koninklijk besluit, al zijn we van oordeel dat er in de toekomst ook werk moet gemaakt worden van een meertaligheidspremie in plaats van een tweetaligheidspremie. Temeer de kennis van bv. de Engelse taal steeds meer een vereiste is in het militaire milieu. Daarenboven zouden de bedragen mogen worden opgetrokken.

 

We raden elke militair aan om deel te nemen aan de examens die recht geven op de toelage voor tweetaligheid. Niet alleen omdat het nuttig is voor de uitvoering van de job, maar ook omdat het een extra troef is in de portfolio van ieder van ons.


Terug