logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde

Homeland: verlofdagen van 2015 zullen kunnen worden opgenomen na 30 april 2016

05/02/2016

Vandaag, 5 februari 2016, heeft de Directeur-generaal Human Resources, luitenant-generaal Philippe Grosdent, ons belangrijke informatie overgemaakt, die vooral de militairen aanbelangen die hebben deelgenomen aan de operatie ‘Homeland’.

Zoals jullie weten, worden sinds vele maanden onze collega's ingezet ter ondersteuning van de Federale politie en dit in combinatie met hun reeds voorziene trainingsschema. Onder hen zijn er heel wat collega’s die niet in de mogelijkheid waren om hun verlofsaldo van 2015 op te nemen. Het reglement m.b.t. de arbeidstijdregeling voorziet in de mogelijkheid tot het opnemen van het verlof van het voorgaande jaar uit te stellen tot uiterlijk 30 april van het daaropvolgende jaar.

De kalender van de Landcomponent blijft ook dit jaar bijzonder druk. Hierdoor zullen de betrokken militairen niet in de mogelijkheid zijn hun resterende krediet op te nemen. De autoriteiten binnen het stafdepartement Operaties en Training en de Directeur-generaal Human Resources hebben zich geëngageerd een oplossing te vinden.

De bevoegde autoriteit onderzoekt de mogelijkheid om de militairen toe te laten hun krediet aan verlofdagen van 2015 op te nemen na 30 april 2016.

Rekening houdend met de toenemende kans dat onze collega’s ook dit jaar opnieuw zullen worden ingezet op ons nationaal grondgebied, heeft de Directeur-generaal Human Resources zich eveneens geëngageerd een structurele oplossing te zoeken voor deze specifieke situaties als gevolg van de operationele inzet van de militairen. Dit zal met zich meebrengen dat het reglement m.b.t. de arbeidstijdregeling dient gewijzigd te worden, zodat collega’s die zich in deze situatie bevinden, ook de volgende jaren na 30 april hun resterende krediet van het voorgaande jaar kunnen opnemen.

De DG HR zal hierover berichten via News@Defence.

Foto: Daniel Orban


Terug

Homeland 01