logo acmp cgpm
dé militaire vakbond

NL

FR

EN

Zoek een afgevaardigde - POC

Regering bereikt akkoord over de pensioenhervorming

10/07/2023

Wat betekent dit voor u?

Net zoals u hebben wij vanmorgen via de media vernomen dat de federale regering een pensioenakkoord bereikt heeft. Alhoewel de details van deze hervorming pas de komende uren en dagen bekend zullen worden, houdt de militaire vakbond ACMP-CGPM eraan om u nu al te informeren over wat dit betekent voor de pensioenen van de militairen.

Eerst het goede nieuws: er wordt NIET geraakt aan de pensioenregeling van de militairen die in dienst zijn: hun pensioenleeftijd blijft ongewijzigd en de manier waarop hun pensioen berekend wordt (via de zogenaamde tantièmes) wordt evenmin veranderd. De regering zit met andere woorden NIET aan het tijdstip waarop militairen met pensioen kunnen gaan en ook NIET aan het pensioenbedrag van de militairen in actieve dienst.

Wat is er dan wel beslist dat gevolgen heeft voor de militairen? Voor zover we er op dit moment zicht op hebben, slechts één zaak: er komt met name een plafonnering van de zogenaamde perequatie. De perequatie is de koppeling van het pensioen aan de wedde, waardoor een weddeverbetering ook automatisch leidt tot een verhoging van het pensioenbedrag. De perequatie wordt met dit pensioenakkoord afgevlakt tot maximum 0,3 procent per jaar. Wat betekent dat het positief effect van een weddeverhoging in de toekomst beperkt zal blijven tot een maximale jaarlijkse toename van het pensioenbedrag met 0,3%.

Deze maatregel is ongunstig voor zowel de gepensioneerde militairen als voor zij die nog in dienst zijn en later met pensioen zullen gaan. Het is ons op dit moment nog onbekend wanneer deze beslissing inzake de perequatie zal ingaan en of er nog een overgangsperiode zal zijn. We gaan er echter van uit dat deze hervorming nog zal voorgelegd worden aan het militaire onderhandelingscomité. De militaire vakbond ACMP-CGPM zal er dan ook alles aan doen om uw pensioenrechten te vrijwaren.

Van zodra er meer details bekend gemaakt worden over deze pensioenhervorming verneemt u het van ons.


Terug

555c